Commercial Consulting sp. z o.o.    Commercial Consulting Business Club powstał z myślą o maksymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich
i rzeczowych w odpowiedzi na zapotrzebowanie członków Klubu oraz połączeniu ich potencjału biznesowego.
Członkostwo w klubie stanowi dostęp do wydarzeń, szkoleń oraz infrastruktury Commercial Consulting
przy jednoczesnym zaangażowaniu osób stanowiących autorytety w branżach które reprezentują, począwszy
od finansów, bankowość, poprzez consulting aż po branże zaawansowanych technologii.

   Członkami Commercial Consulting Business Club są Dyrektorzy Zarządzający globalnych korporacji oraz
największych polskich firm, ambasadorzy, politycy, osobowości świata biznesu, a także studenci i absolwenci
najlepszych wyższych uczelni w Polsce.
   Członkowie zwyczajni CCBC mają dostęp do wydarzeń, szkoleń i imprez klubowych w celu nawiązania nowych
kontaktów oraz poszerzeniu wiedzy z zakresu relacji biznesowych. Członkiem Zwyczajnym Klubu zostaje osoba
fizyczna lub instytucja  po spełnieniu następujących  warunków:

•	Wypełni, dostępny w zakładce DO POBRANIA, formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą członka CCBC,
•	Przejdzie pozytywną weryfikację przez komitet Sterujący Klubu,
•	Uiści jednorazową opłatę rejestracyjną w kwocie 100 zł. (50 zł. student)
•	Uzyska certyfikat potwierdzający przynależność do CCBC wraz z kartą członkowską
z przypisanym indywidualnym numerem ID.

  Członkowie Premium CCBC mają dostęp do dodatkowego oraz indywidualnie dedykowanego pakietu
wydarzeń, szkoleń i imprez klubowych w celu nawiązania nowych kontaktów oraz poszerzeniu wiedzy z
zakresu relacji biznesowych. Członkiem Premium CCBC, zostaje osoba fizyczna lub instytucja po
spełnieniu następujących warunków:

•	Wypełni, dostępny w zakładce DO POBRANIA, formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą członka CCBC
•	Przejdzie pozytywną weryfikację przez komitet Sterujący Klubu
•	Uiści jednorazową opłatę rejestracyjną w kwocie 500 zł.
•	Uzyska certyfikat potwierdzający przynależność do CCBC wraz z imienną kartą członkowską PREMIUM.
  


Zapraszamy

Zespół Commercial Consulting